Työsuojelu

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Työsuojelun käsitteet, sisältö ja käytännön toteutus työpaikoilla. Opiskelija osaa työsuojeluun ja turvallisuusjohtamiseen liittyvät peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan niitä. Opiskelija tuntee työsuojelua koskevan lainsäädännön yleisellä tasolla. Opiskelija kykenee toteuttamaan käytännön työsuojelutoimia yritystoiminnassa. Opiskelijan oletetaan hallitsevan Moodle-ympäristön käytön.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Moodleympäristössä toteutettava verkkokurssi. Ei lähiopetusta. Kurssi ajoittuu kesä-heinäkuulle, opiskelija saa päättää etenemisestään vapaasti ko. aikana.

Arviointi: 

Numeroarvio 1-5. Pohjautuen Moodlessa suoritettavaan tenttiin.

Opettaja(t): Beata Taijala
Email: beata.taijala@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ