Työturvallisuus ja terveys

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoite:

Opiskelija tuntee perusteet työsuojeluun liittyvistä laista ja määräyksistä. Opiskelija ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa arvioida ja kehittää niitä.

 

Sisältö:

Kurssilla kartoitetaan terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalta ja tehdään suunnitelman hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Kurssi soveltuu kaikille ammattikorkeakoulun koulutusaloille. Erityisesti se soveltuu monimuoto-opiskelijoille, koska kurssin suoritukseen tarvitaan työpaikka, josta tehdään turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä työsuojelulainsäädäntöön perustuvia havaintoja. (Myös harjoittelupaikkaa tai muuta yritystä voi käyttää tehtävässä.) Näistä tehdään lyhyt raportti ja työhyvinvointisuunnitelma.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opintoina koko kokonaisuus.

Opintojakso suoritetaan nonstop kurssina omaan tahtiin.

  • Tutustuminen työhyvinvointia tukevaan materiaaliin
  • Tentti moodlessa
  • Työolojen kartoittaminen, josta kirjoitetaan lyhyt raportti
  • Kolmen kehitettävän kohteen valinta työpaikalta, lisätään raporttiin
  • Työhyvinvointisuunnitelma (A4 lokerikko), lisätään raporttiin
  • Oman oppimisen arviointi, lisätään raporttiin
Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Leena Lerssi
Email: leena.lerssi@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 30.11.2019