Työturvallisuus ja terveys YAMK

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoite:

Opiskelija tuntee perusteet työsuojeluun liittyvistä laista ja määräyksistä ja osaa yhdistää ne omaan tulevaan työhönsä esimiehenä tai työntekijänä. Opiskelija ymmärtää työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja osaa ottaa vastuuta sen kehittämisestä sekä kykenee arvioimaan kehittämistoimintaa.

 

Sisältö:

Kurssilla kartoitetaan terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä työpaikalta ja tehdään suunnitelman hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Kurssi soveltuu kaikille ylemmän ammattikorkeakoulun koulutusaloille. Useimmat ylemmän amk:n opiskelijat suorittavat opintojaan työssäkäynnin ohella.  Opintojen suoritukseen tarvitaan työpaikka, josta tehdään turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä työsuojelulainsäädäntöön perustuvia havaintoja. (Myös harjoittelupaikkaa tai muuta yritystä voi käyttää tehtävässä.) Näistä tehdään lyhyt raportti ja valitaan työhyvinvointia kehittävät kohteet yhdessä pienryhmän kanssa.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opintoina koko kokonaisuus.

Opintojakso suoritetaan nonstop kurssina omaan tahtiin.

  • Tutustuminen materiaaliin
  • Tentti moodlessa
  • Työolojen kartoittaminen ja lyhyt raportti
  • Valitaan kolme kehitettävää kohdetta työpaikalta ja perustellaan valinta tutkitun tiedon avulla, lisätään raporttiin
  • Työhyvinvointisuunnitelma (A4 lokerikko), lisätään raporttiin
  • Oman oppimisen arviointi, lisätään raporttiin
Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Leena Lerssi
Email: leena.lerssi@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 30.11.2019