Unity-Peliohjelmointi

-
5 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tämän kurssin aikana tutustut pelimoottori Unityn peruskäyttöön. Pelien tekeminen vaatii monia erilaisia taitoja ja työntekijöitä, ja myös pelimoottoreita käytetään monin eri tavoin. Esimerkiksi kenttäsuunnittelijat käyttävät Unityä pelikenttien luomiseen, peligraafikot tuovat Unityyn tekemiään kuvia ja 3D-malleja, ja ohjelmoijat kirjoittavat koodia, jonka avulla Unityssä tehdyt pelit toimivat halutulla tavalla. Sinun ei välttämättä tarvitse opetella Unity-ekspertiksi jokaisella osa-alueella, vaan voit erikoistua tiettyihin Unityn osa-alueisiin.

Unityn perusteet
(1) Johdanto
(2) Mikä on Unity?
(3) Unityn lataaminen ja asentaminen
(4) Uuden projektin luominen
(5) Unityn käyttöliittymä

2. Unity kenttäeditorina
(1) Johdanto
(2) Mikä on kohtaus?
(3) 3D-avaruudessa liikkuminen
(4) Pelikappaleiden liikuttaminen
(5) Labyrinttikentän tekeminen
(6) Materiaalien luominen ja asettaminen
(7) Muutosten tallentaminen ja muut materiaaliominaisuudet

3. Komponentit ja fysiikkasimulaatiot
(1) Johdanto
(2) Komponentit
(3) Fysiikkakomponenttien käyttö
(4) Lisätietoa fysiikkasimulaatioista
(5) Kappaleiden ryhmittäminen

4. Ohjelmoinnin perusteet
(1) Johdanto
(2) Ohjelmoinnin perusteet
(3) Lausekkeet
(4) Muuttujat lausekkeissa
(5) Funktiot
(6) Ehtolauseet ja lohkot

5. Skriptit – Pelaajan ohjaimet
(1) Johdanto
(2) Skriptaaminen
(3) Pelaajan ohjaimet
(4) Aluksen liikkuttaminen
(5) Aluksen leijuminen
(6) Kameran ohjaimet
(7) Virheiden tarkistus

6. Skriptit – Kilpa-ajopeli

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi jonka voi suorittaa täysin oman aikataulunsa mukaisesti.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty. Opiskelija saa hyväksytty merkinnän kun kurssista on suoritettu 80%

Aikaisemmat opinnot: Unityn peruskäyttö ei vaadi mitään erityisiä taitoja tai aiempaa kokemusta. Unity on kuitenkin monimutkainen ohjelma, jonka käyttö peliprojektissa voi vaatia monenlaisia taitoja. Esimerkiksi 3D-ohjelmien käytöstä voi olla hyötyä, jos käytät Unityä pelikenttien kasaamiseen ja 3D-kappaleiden asetteluun. Vastaavasti aiemmasta ohjelmointitaidosta on hyötyä, kun kirjoitat Unityn toimintaa ohjaavia skriptejä.
Opettaja(t): Virve Prami
Email: virve.prami@metropolia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: virve.prami@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 01.06.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.12.2019