Unity-Peliohjelmointi

-
5 OP

Ala:  Ohjelmointikielet, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet
Tämän kurssin aikana tutustut pelimoottori Unityn peruskäyttöön. Pelien tekeminen vaatii monia erilaisia taitoja ja työntekijöitä, ja myös pelimoottoreita käytetään monin eri tavoin. Esimerkiksi kenttäsuunnittelijat käyttävät Unityä pelikenttien luomiseen, peligraafikot tuovat Unityyn tekemiään kuvia ja 3D-malleja, ja ohjelmoijat kirjoittavat koodia, jonka avulla Unityssä tehdyt pelit toimivat halutulla tavalla. Sinun ei välttämättä tarvitse opetella Unity-ekspertiksi jokaisella osa-alueella, vaan voit erikoistua tiettyihin Unityn osa-alueisiin.

Sisältö
(1) Johdanto
(2) Mikä on Unity?
(3) Unityn lataaminen ja asentaminen
(4) Uuden projektin luominen
(5) Unityn käyttöliittymä

2. Unity kenttäeditorina
(1) Johdanto
(2) Mikä on kohtaus?
(3) 3D-avaruudessa liikkuminen
(4) Pelikappaleiden liikuttaminen
(5) Labyrinttikentän tekeminen
(6) Materiaalien luominen ja asettaminen
(7) Muutosten tallentaminen ja muut materiaaliominaisuudet

3. Komponentit ja fysiikkasimulaatiot
(1) Johdanto
(2) Komponentit
(3) Fysiikkakomponenttien käyttö
(4) Lisätietoa fysiikkasimulaatioista
(5) Kappaleiden ryhmittäminen

4. Ohjelmoinnin perusteet
(1) Johdanto
(2) Ohjelmoinnin perusteet
(3) Lausekkeet
(4) Muuttujat lausekkeissa
(5) Funktiot
(6) Ehtolauseet ja lohkot

5. Skriptit – Pelaajan ohjaimet
(1) Johdanto
(2) Skriptaaminen
(3) Pelaajan ohjaimet
(4) Aluksen liikkuttaminen
(5) Aluksen leijuminen
(6) Kameran ohjaimet
(7) Virheiden tarkistus

6. Skriptit – Kilpa-ajopeli

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kurssi on 100% itsenäisesti verkonkautta suoritettava kurssi joten opiskelija voi suorittaa sen täysin omaan tahtiinsa itselle sopivana ajankohtana.
Arviointi: 
Opiskelija saa kurssista hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun hän on suorittanut sen tehtävistä vähintään 80%.
Muuta infoa: Kurssin oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-ympäristö.
Opettaja(t): Petri Piiroinen
Email: petri.ppiiroinen@gmail.com
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: virve.prami@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 31.12.2020
Ajankohta: 18.11.2019 - 31.12.2020