Uudistuva ohjausosaaminen

-
5 OP

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisen ohjausprosessin ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi opiskelija osaa käyttää ohjaustilanteissa erilaisia tiimityöskentely- ja ongelmanratkaisutaitoja. Opiskelija osaa myös tunnistaa ohjausosaamisen tulevaisuuden tarpeita ja haasteita ja vastata niihin käyttämällä erilaisia yksilö– ja ryhmäohjauksen menetelmiä. Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisuutta ohjauksessa ja saa valmiuksia ohjata asiakaslähtöisesti erilaisia kohderyhmiä vaihtelevissa ohjausympäristöissä

Sisältö: Tulevaisuusorientoitunut, asiakaslähtöinen ohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Opintojakso soveltuu sekä opintojen alkuvaiheessa että pidemmällä opinnoissaan oleville sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Yhteisölliset verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä: Info, online-webinaarit/verkkoluennot, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, vertaisarviointi, itsearviointi

Opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille lähetetään tunnukset ja kirjautumisohje Oamkin Moodleen ennen opintojakson alkua. Opintojakso toteutuu 4.2.-29.3.2019 välisenä aikana.

Opintojakso sisältää pakolliset webinaarit:
ma 4.2. klo 14.15 – 17.45
ma 1.4. klo 14.15 – 17.45

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Merja Männistö
Email: campusonline@oamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 11.01.2019
Ajankohta: 04.02.2019 - 29.03.2019