Vaatimusmääritys ja vaatimuslähtöinen testaus

-
5 OP

Ala:  Luonnontieteiden ala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa rajatun liiketoiminnan kohteen ja sen intressiryhmien tavoitteista vaatimukset ICT-ratkaisulle: sovellus ja/tai palvelu. Opiskelija osaa analysoida kehitettävän toiminnan vaatimukset ja täsmentää sekä mallintaa vaatimukset käsittelysääntöineen. Hän osaa laatia kattavat testitapaukset jäljitettävän testauksen suunnittelemiseksi ja osoittaa vaatimusten ja testitapausten kelpoisuuden.

Tavoitteet: Kurssikokonaisuuden lähtökohtana on nimetyn ja alustavasti kuvatun liiketoiminnan vaatimusten määritys ja testitapausten löytäminen.

Kurssin keskeiset osa-alueet:

- vaatimusmääritys prosessina: vaiheet, tehtävät ja menetelmät
- vaatimusten analysointi, priorisointi ja täsmentäminen
- digitaalisen ratkaisun vaatimusten mallintaminen ja kuvaamisen käytännöt
- vaatimusmäärityksen laatuluokitus ja vaatimusmäärityksen laadun merkitys eri tahoille
- hyväksyttyjen vaatimusten kattavan testausaineiston ja testitapausten laatiminen
- vaatimuslähtöisen testauksen jäljitettävyyden ja kattavuuden osoittaminen.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opiskelu verkossa

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Raine Kauppinen
Email: raine.kauppinen@haaga-helia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@haaga-helia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 16.08.2019
TÄYNNÄ