Väkivaltatyö I

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Tiedollinen osaaminen:
– pohdit omaa suhtautumistasi väkivaltaan ja sen ilmenemiseen
– tiedät väkivallan muodot ja sen selitysmallit
– tiedät väkivaltatyöhön liittyvää auttajaverkostoa ja eri työmuotoja
– tiedät omaan jaksamiseen vaikuttavista tekijöitä väkivaltatyössä

Taidollinen osaaminen:
– tunnistat väkivaltailmiön ja sen seuraukset eri-ikäisille ihmisille
– osaat kohdata väkivallasta kärsineitä ja heidän omaisiaan
– pohdit omaa toimintaasi työntekijänä
– tunnistat oman jaksamiseen liittyviä tekijöitä

Pätevyys:
– tunnistat omia tunteitasi ja asenteitasi suhteessa väkivaltaan
– tunnistat väkivaltaongelman
– osaat kohdata väkivallasta kärsiviä ihmisiä
– toimit eettisesti hoitotyön periaatteita noudattaen
– osaat ohjata asiakasta hakemaan apua/neuvoa/ohjausta väkivaltatilanteisiin liittyen

Sisältö:
– Mitä ovat väkivallan muodot ja selitysmallit?
– Miten autat väkivaltaa kokenutta ihmistä?
– Miten tunnistat omaa jaksamista väkivaltatyössä?

Opiskelu tapahtuu kolmen opiskelijan pienryhmissä tehtäviä tehden ja toisten tehtäviä kommentoiden ja aiheista keskustellen. Kirjautuminen opintojaksolle tulee tehdä viikon sisällä aloituspäivästä, jonka jälkeen opiskelijat sijoitetaan pienryhmiin, joissa työskentely alkaa. Kalenterissa näkyvillä tehtävien palautuspäivämäärät.

Tavoitteet: Kts. kohta Opintojakson kuvaus
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opiskelu tapahtuu kolmen opiskelijan pienryhmissä tehtäviä tehden ja toisten tehtäviä kommentoiden ja aiheista keskustellen. Kirjautumisen jälkeen viikon kuluessa opiskelijat sijoitetaan pienryhmiin, joissa työskentely alkaa. Kalenterissa näkyvillä tehtävien palautuspäivämäärät.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Xamkin opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 09.08.2019