Valmentava johtajuus

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija tuntee ja ymmärtää valmentavan johtajuuden ajattelu- ja toimintatavat osana tuloksellista johtamistyötä. Opiskelijaa osaa soveltaa toimintamalleja ja erilaisia työkaluja yksilön ja tiimien johtamistilanteissa sekä kehittää organisaation valmentavan johtamisen käytänteitä aikaansaavan ja innostavan työyhteisön rakentamiseksi.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Etäopiskelu, videoluennot ja webinaarit, itsenäisenä työskentelynä suoritettavat tehtävät, case sekä pienryhmätyöskentely.
Arviointi: 
Numeroarviointi 0-5
Aikaisemmat opinnot: AMK-tutkinto
Opettaja(t): Jaana Saarisilta
Email: jaana.saarisilta@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 30.11.2019