Valmentava työote

-
5 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija perehtyy yksilön tai ryhmän valmentamiseen ja dialogiseen työskentelyyn ohjaus-ja valmennustoiminnassa. Teoreettista tietoperustaa sekä omia kokemuksia arvioidaan ja reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin. Opintokokonaisuuden kautta sinulla on hallussa peruskäsitteet valmentavasta ohjaamisesta ja valmentavasta työotteesta osana kasvatustoimintaa.

Tavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet.
Osaa tarkastella ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita sekä tavoitteita tarvelähtöisesti.
Osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden.
Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien valmentajana.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson aloituswebinaari 3.6.2019 klo 15-16.30. Pääasiallisesti itsenäistä työskentelyä ennakkotehtävän, käsitetehtävän ja tietoperustaan pohjautuvan kirjallisen tehtävän muodossa. Itsenäisesti suoritettava monivalintapohjainen verkkotentti. Dialogisuutta käsitellään keskustelutehtävän kautta joko keskustelualustalla tai online-ympäristössä. Toteutusaika 1.6.-31.7.2019.

Arviointi: 

1 – 5

Aikaisemmat opinnot: Ei ole
Opettaja(t): Juha Nikkilä
Email: juha.nikkila@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019