Valmentava työote

-
5 OP

Kaikille aloille soveltuva,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteet:
– tietää valmentavan työotteen lähtökohdat ja ammatilliset sovellusmahdollisuudet
– tarkastelee ja kehittää yksilöiden ja ryhmien ohjaus- ja valmennustilanteita tavoite- ja tarvelähtöisesti
– osaa huomioida valmennussuhteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
– suunnittelee, toteuttaa ja arvioi osallistavasti tavoitteellisen valmennustilanteen alansa toimintaympäristössä
– tunnistaa omat vahvuutensa ja kehitystavoitteensa yksilöiden ja ryhmien valmentajana
Ei edeltäviä suoritevaatimuksia.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojaksolla (5 op) opiskelija saa omakohtaisia kokemuksia yksilön tai ryhmän valmentamisesta, dialogisesta työskentelystä sekä vertaisvalmennuksesta opiskelijaryhmässä. Kokemuksia arvioidaan ja reflektoidaan suhteessa valmentavaan työotteeseen, yksilön tai ryhmän tarpeisiin ja tilanteeseen sekä valmennustilanteelle asetettuihin tavoitteisiin.
Opiskelu tapahtuu monialaisissa valmennusryhmissä BB Open LMS-verkkokurssiympäristössä. Oppimistehtävät koostuvat mm. alku- ja väliwebinaareista, teoriaan perehtymisestä omassa valmennusryhmässä sekä valmennukseen liittyvästä suunnittelu- ja toteutustehtävästä, jonka voi tehdä yksin tai parin kanssa. Webinaarit toteutuvat: 4.3 klo 14-16 (aloituswebinaari) sekä 27.3. klo 14-16 (väliwebinaari). Huom. Webinaarit tulevat saataville myös tallenteina. Opintojakso toteutuu 4.3.-26.4.2019. Sen suorittaminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä tiiviin aikataulun puitteissa. Tervetuloa mukaan!

Arviointi: 

0-5

Muuta infoa: 

Webinaarit toteutuvat Collaborate Ultralla, johon opiskeija pääsee opintojakson verkkokurssiympäristöstä suoraan. Selainsuositus: Chrome. Headsetin käyttöä suositellaan.

Opettaja(t): Reijo Viitanen
Email: reijo.viitanen@humak.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.12.2018
Ajankohta: 04.03.2019 - 26.04.2019