Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla opit valmiin liiketoiminnan mahdollisuuksista yrittäjyyden aloitustapana. Arvioit omia mahdollisuuksiasi ryhtyä yrittäjäksi valitsemassasi liiketoiminnassa omistajanvaihdoksen (yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen), franchising-yrittäjyyden ja lisenssin ostoon perustuvan yrittäjyyden kannalta. Laadit oman reittikartan yrittäjyyteen ja tarkastelet sen toteuttamista käytännössä. Opintojakson aikana sinulle muodostuu käsitys valmiin liiketoiminnan mahdollisuuksista ja niiden soveltumisesta juuri sinulle sekä näkemys siitä, miten eteneminen omalla yrittäjyyspolulla käytännössä tapahtuisi huomioiden tärkeät asiat ja neuvonta- ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden tarjoamat palvelut.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan non-stop periaatteella 15.8.2019 alkaen. Opintojaksolle on mahdollista ilmoittautua 30.9.2019 asti. Opiskelija voi suorittaa opintojakson suoritukseksi vaadittavat tehtävät haluamassaan aikataulussa opintojakson toteutusaikana.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Mika Pasanen
Email: mika.pasanen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.09.2019
Ajankohta: 27.08.2019 - 31.12.2019