Varhainen vuorovaikutus ja perheiden terveyden edistäminen

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Varhainen vuorovaikutus ja imetysohjaajakoulutus ovat tärkeitä asioita raskauden- ja synnytyksen sekä synnytyksen jälkeisessä hoitamisessa. Tärkeää on, että perheet saavat tietoa ja ohjausta, miten tukea varhaista vuorovaikutusta ja edistää koko perheen terveyttä.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- Vastasyntyneiden ja pienten lasten kehitys ja tarpeet
- Riittävän hyvä vanhemmuus
- Varhainen vuorovaikutus lapsen kehityksen tukena
- Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen
- Auttamissuhde, auttajan taidot ja ominaisuudet
- Erityiskysymyksiä varhaisessa vuorovaikutuksessa
- Moniammatillinen yhteistyö varhaisessa vuorovaikutuksessa
- Terveyden edistäminen varhaisessa vuorovaikutuksessa
- Kulttuurinen sensitiivisyys varhaisessa vuorovaikutuksessa ja perheiden terveyden edistämisessä

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Päivi Hoffrén
Email: paivi.hoffren@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ