Varhaiskasvatuksen lähtökohdat

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson aikana tutustut lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen eri osa-alueisiin varhaiskasvatuksen teoreettisen perustan kautta. Lisäksi pohdit omaa osaamistasi sekä tulevaisuuden haasteita varhaiskasvattajana ja opit havainnoimaan lasta varhaiskasvatusmaailmassa, saaden näin käytännön linkitystä jo aiemmin oppimaasi.
Opintojaksoon sisältyy päiväkodissa suoritettava havainnointitehtävä.

Tavoitteet: Varhaiskasvatuksen keskeiset asiakirjat. Leikki ja leikin merkitys. Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen. Lapsen havainnointi.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävät

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Antti Raekorpi
Email: Antti.Raekorpi@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019