Vegaania ja kasvisruokaa terveellisesti ja turvallisesti

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opintojaksolla perehdytään tavallisimpiin kasvisruokasuuntauksiin sekä vegaaniruokaan. Opitaan täyspainoisen vegaaniruuan koostamisen periaatteet ja tutustutaan uusiin proteiininlähteisin ja kasviruokavalioon sopiviin elintarvikkeisiin, valintaperusteisiin myös hiilijalanjäljen näkökulmasta.
Sisältö:
Kasvisruokasuuntaukset ja vegaaniruoka. Miten ja millaisin elintarvikevalinnoin koostetaan täysipainoinen ja terveellinen kasvis- ja vegaaniruoka. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat erilaiset proteiinin lähteet kasvisruokavaliossa ja niiden sopivuus eri käyttötarkoituksiin. Tutuksi tulevat papu- ja soijatuotteet, kaura- ja härkäpapuvalmisteet, sieniproteiinit ja muut uudet kasviproteiini- ja kasvimaitovalmisteet, siemenet, pähkinät ja viljatuotteet.
Opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen eli se edellyttää noin 80 tunnin työmäärää.
Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali Moodlessa, kirjallisuus ja linkit verkkomateriaaliin.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Toteutus Opintojakson infoluento verkossa viikolla 39 tiistaina 24.9. klo 16.30 – 18.00 AC-yhteyden avulla. Luento tallennetaan myöhemmin katsottavaksi ja muut luennot on tallennettu Moodleen. Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin ja haluamassaan järjestyksessä. Opintojaksoon sisältyy tehtäviä ja osaamista varmistavia verkkotestejä, lisäksi opintojaksolla on 1 op laajuinen kehittämistehtävä, jonka voi tehdä yksin, parityönä tai pienryhmässä. Suoritustapa Verkkoluentoja, kirjallisuutta, lähdelinkkejä ja materiaalia on koottu Moodlen oppimisympäristöön, kuten myös opintojakson tehtävät. Opintoihin sisältyy 1 op laajuinen Case tehtävä, jonka aiheen ja myös palautusmuodon voi valita itse. Arviointi hyväksytty/ täydennettävä.
Arviointi: 
Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet Kaksi verkkotestiä, jotka arvioidaan hyväksytty/ hylätty, voi uusia tarvittaessa. Case tehtävä, jonka aiheen ja myös palautusmuodon voi valita, arviointi vertaispalaute ja opettajan arviointi. Koko opintojakson arviointi hyväksytty/ täydennettävä.
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja.
Opettaja(t): Xamkin opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 15.11.2019