Venäjä 1 perusteet

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kurssi on tarkoitettu niille, joilla ei ole aiempia venäjän kielen opintoja.

Opiskelija:
-oppii venäjän kielen aakkoset, ääntämisen ja intonaation
-hallitsee kohteliaisuuksia
-osaa kertoa itsestään
-perehtyy venäjän kielen perusrakenteisiin
-tutustuu venäläiseen kulttuuriin

Sisältö:

-ääntämisen periaatteet, kyrilliset kirjaimet, intonaatio
verbin taivutuksia, substantiivien suku, pronomineja, lukusanat
tutustuminen, tervehdykset, esittelytilanteet, kellonajat, ammatti, kansalaisuudet, asuminen, työpaikka

Opiskelija perehtyy venäjän kielen alkeisiin lähtien kyrillisistä merkeistä. Harjoitellaan ymmärtämään ja käyttämään helppoa yleiskieltä arkitilanteissa selviytymiseksi. Harjoitellaan kohteliaisuusfraaseja.

Eurooppalaisella taitotasoasteikolla kurssi yltää tasolle A1.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojaksolla on luentoja, harjoituksia opettajan Muotka-Awaiteyn virtuaalisessa Adobe Connect -luokassa. Luennoilla on 70% läsnäolopakko. Moodlen oppimisalustaa hyödynnetään aktiivisesti Oppikirja: Alestalo Marjatta, Kafe Piter 1 (venäjää taitotasolle A1) Kirjasta käydään kurssin aikana alkukappaleet.
Arviointi: 
Opiskelijan tulee olla läsnä Adobe Connect- oppitunneilla vähintään 70%. Arviointi tehdään kirjallisen tentin ja harjoitusten sekä suullisen näytön perusteella. Arviointi tapahtuu asteikolla 0-5.
Muuta infoa: Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.
Opettaja(t): Arja Muotka-Awaitey
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 10.09.2019 - 24.10.2019