Venäjä 2 perusteet

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet ja teemat:
-opiskelija ymmärtää yleiskielen sanastoa ja pystyy tuottamaan yksinkertaisia, ohjattuja lauseita ja viestejä
-opiskelija pystyy kommunikoimaan venäjän kielen perussanastolla ongelmatilanteissa
-opiskelija tunnistaa venäjän kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä

Sisältö:
-puhelinkeskusteluja, viikonpäivät, liikennevälineet ja niissä matkustaminen, kiinnostuksen kohteet ja vapaa-ajan käyttö
-sijamuotoja (nominatiivi, akkusatiivi, genetiivi)
-verbejä (liikeverbejä, 1. ja 2. konjugaation verbit)
-luku- ja järjestyssanoja

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Luennoilla on 70% läsnäolopakko. Opintojaksolla on luentoja, harjoituksia opettajan Muotka-Awaiteyn virtuaalisessa Adobe Connect luokassa.
Moodlen oppimisalustaa hyödynnetään aktiivisesti.

Oppikirja: Alestalo Marjatta: Kafe Piter 1 (venäjää taitotasolle A1)
Kirjan opiskelua jatketaan venäjä 1 kurssilta.

Arviointi: 

Opiskelijan tulee olla läsnä Adobe Connect -tunneilla vähintään 70%.

Arviointi tehdään kirjallisen tentin, harjoitusten sekä suullisen näytön perusteella. Uusintatentti tulee sopia opettajan kanssa tapauksittain.

Arvosteluasteikko on 1-5.

Muuta infoa: 

Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.

Aikaisemmat opinnot: Venäjä 1 perusteet
Opettaja(t): Arja Muotka-Awaitey
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.si


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 31.10.2019 - 12.12.2019