Venäjä 2 perusteet

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet ja teemat:
-opiskelija ymmärtää yleiskielen sanastoa ja pystyy tuottamaan yksinkertaisia, ohjattuja lauseita ja viestejä
-opiskelija pystyy kommunikoimaan venäjän kielen perussanastolla ongelmatilanteissa
-opiskelija tunnistaa venäjän kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä

Sisältö:
-puhelinkeskusteluja, viikonpäivät, liikennevälineet ja niissä matkustaminen, kiinnostuksen kohteet ja vapaa-ajan käyttö
-sijamuotoja (nominatiivi, akkusatiivi, genetiivi)
-verbejä (liikeverbejä, 1. ja 2. konjugaation verbit)
-luku- ja järjestyssanoja

Työskentelytavat ja aikataulutus: Luennoilla on 70% läsnäolopakko. Opintojaksolla on luentoja, harjoituksia opettajan Muotka-Awaiteyn virtuaalisessa Adobe Connect luokassa. Moodlen oppimisalustaa hyödynnetään aktiivisesti. Oppikirja: Alestalo Marjatta: Kafe Piter 1 (venäjää taitotasolle A1) Kirjan opiskelua jatketaan venäjä 1 kurssilta.
Arviointi: 
Opiskelijan tulee olla läsnä Adobe Connect -tunneilla vähintään 70%. Arviointi tehdään kirjallisen tentin, harjoitusten sekä suullisen näytön perusteella. Uusintatentti tulee sopia opettajan kanssa tapauksittain. Arvosteluasteikko on 1-5.
Muuta infoa: Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.
Aikaisemmat opinnot: Venäjä 1 perusteet
Opettaja(t): Arja Muotka-Awaitey
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.si


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 31.10.2019 - 12.12.2019