Venäjää työelämässä

-
5 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat käyttää venäjän kielen perusrakenteita.
Ymmärrät ammattikielistä tekstiä.
Osaat toimia työelämän perusviestintätilanteissa (kirjallisesti ja suullisesti). Osaat tuottaa liike-elämän tilanteissa vaadittavia perusviestejä.
Osoitat perehtyneisyyttä venäläisen liike-elämän kulttuuriin.

Opintojakson sisältö
Mitä perusrakenteita ja -sanastoa tarvitset työelämän viestintätilanteissa? Kuinka tuotat liike-elämässä tarvittavia perusviestejä?
Kuinka huomioit venäjän kielialueen liikekulttuurin erityspiirteitä?
Miten harjoittelet dialogitaitojasi työelämän tarpeisiin?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Tämä on verkkototeutus (eKampus). Opintojakson alussa saat opettajalta opintojaksolle liittymisohjeet sähköpostitse.
Arviointi: 
Numeraalinen arviointi 1 - 5.
Aikaisemmat opinnot: Venäjä 1, 2, 3 ja 4 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.
Opettaja(t): Riitta Savolainen
Email: riitta.savolainen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 06.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 21.12.2019