Venäjän alkeiskurssi

-
6 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso sisältää 9 osaa: aloitusmoduuli ja 8 kappaletta. Jokainen kappale sisältää oppimateriaalia: lukutekstiä, sanastoa, kielioppia, ääni- ja videotiedostoja, tehtäviä ja tietoja tapoista ja kulttuurista.
Opintojakso sisältää kommunikaatiotilanteiden ja sanaston harjoittelua taitotason A1-A2 tavoitteiden pohjalta. Käsiteltävät kielioppirakenteet ovat:
– kyrilliset aakkoset
– intonaatio
– nimikäytäntö (etu-, isä- ja sukunimet)
– tervehdykset, tapaaminen ja nimen kertominen
– mielipiteen ilmaisu
– yksinkertaiset puhelinkeskustelutilanteet
– perusluvut, viikonpäivät, kuukaudet
– sanasto, dialogeja ja lukutekstejä.
Oppimisympäristöstä löytyvän materiaalin lisäksi opintojakso sisältää 6-7 verkkotapaamista, jotka tallennetaan. Opiskelijan on osallistuttava verkkotapaamisiin vähintään neljä kertaa. Opiskelijan on suoritettava vähintään 75 % tehtävistä. Opintojaksolla on myös sanakoe, neljä pakollisia tehtävää (kaksi kirjoitustehtävää, yksi puheen tuottamistehtävä ja yksi puheen ymmärtämistehtävä). Opintojakson lopussa pidetään verkkotentti.

Tavoitteet:
Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti venäjän kielellä tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä vapaa-aikana että työssä. Hän osaa lukea ja kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla käsin ja tietokoneella. Opiskelijat saavat tietoja nykyaikaisesta Venäjästä ja tutustuvat venäläisiin perinteisiin ja kulttuuriin.Oppimistavoitteet perustuvat yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle A1-A2 oppimiseen, opettamiseen ja kielten arviointiin. Tavoitteet sovitetaan kulloinkin taitotasoa vastaaviksi.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 18.12.2019
TÄYNNÄ