Venäjän kielen perusteet 1

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa
– kielen perusrakenteita ja perussanastoa
– viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
– kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä
Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen opiskelu opetusvideoiden ja etätehtävien (pelien) avulla. Zoom verkkokeskustelut opituista asioista pienissä ryhmissä.
Arviointi: 
H-5, Tentti: 50% - kirjalliset tentit Jatkuva näyttö (aktiivisuus, suullinen näyttö ja tehtävät): 50%.
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävää osaamista. Lisätietoja venäjän lehtorilta: ekaterina.arola@laurea.fi
Opettaja(t): Ekaterina Arola
Email: ekaterina.arola@laurea.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@laurea.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 20.12.2019