Venäjän kielen perusteet 2

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa
– kielen perusrakenteet ja perussanaston
– viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
– kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Etäopetus
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Venäjän kielen perusteet 1 (R0213) tai vastaavat perustiedot kielestä
Opettaja(t): Ekaterina Arola
Email: ekaterina.arola@laurea.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@laurea.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 20.12.2019