Venäjän kulttuuria

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Virtuaaliopintojakson jälkeen opiskelija omaa tietoja kohdemaasta, sen yhteiskunnasta, tapakulttuurista ja työelämän toimintatavoista. Opiskelija ymmärtää kohdemaan kulttuurin ominaispiirteitä ja tunnistaa kulttuurien väliseen viestintään vaikuttavat tekijät. Hän osaa sopeuttaa omaa viestintäänsä huomioiden kohdemaan kulttuurin.

Opintojakso suoritetaan ajalla 23.9. – 24.11.2019

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • kulttuuritietous (mm. eri teorioiden pohjalta)
  •  stereotypiat
  • kulttuurishokki
  • tapakulttuuri vapaa-ajalla ja työelämässä

Kurssi on jaettu neljään moduuliin, jotka suoritetaan itsenäisesti Optima-oppimisympäristössä.

Aikatauluta opintosi. Opintojakson suorittaminen vie n. 80 tuntia. Voit suorittaa opiskelusi sinulle sopivaan tahtiin, kuitenkin 24.11.2019 mennessä

Työskentelytavat ja aikataulutus: 
  • Ohjattu Itsenäinen opiskelu, tiedonhaku, oman kulttuuritaustan reflektointi kohdemaan kulttuuriin, itsearviointi Opintojaksolla ei ole tenttiä.
  • Opintojaksolla ei ole opettajaa, eli olet itse vastuussa oppimisestasi! Lue tarkasti tehtävänannot.
  • Tehtävistä ei anneta erillistä palautetta. Loppuarvioinnissa katsotaan, että tehtävät täyttävät annetut kriteerit.
  • Kriteeristö ja muu tarkempi ohjeistus OPTIMAssa
  • Kurssi arvioidaan opintojakson päätyttyä 24.11. jälkeen.
Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Muuta infoa: 

Opintojakson tehtävät tulee suorittaa ohjeistetusta ja palauttaa määräpäivään mennessä.

Opettaja(t): Katriina Vesanen
Email: katriina.vesanen@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 23.09.2019 - 24.11.2019
TÄYNNÄ