Venäjän kulttuurihistorian perusteet

-
5 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson sisältö
Mitä on venäläinen korkeakulttuuri?
Mitä tarkoittaa avantgarde?
Millaisia korkeakulttuurin tuotteita venäläisessä kulttuurissa: kirjallisuudessa, arkkitehtuurissa, elokuvssa, musiikissa ja näyttämötaiteissa on?
Millaisia populaarikulttuurin, esim. ruokakulttuurin ja uskonnollisen kulttuurin tuotteita venäläisessä yhteiskunnassa on?
Mitä tarkoittaa kulttuurinen itä-länsi -vuorovaikutus ja dualismi venäläisessä kontekstissa?

Opintojakson osaamistavoitteet
Kurssin käytyäsi osaat nimetä venäläisessä kulttuurissa vaikuttaneita virtauksia sekä olet tutustunut joihinkin Venäjän kulttuurin merkittäviin edustajiin ja heidän teoksiinsa (kirjallisuus, kuvataide, arkkitehtuuri, muotoilu, elokuva, musiikki, näyttämötaiteet, populaarikulttuuri).

Työskentelytavat ja aikataulutus: itsenäistä opiskelua verkon välityksellä.
Arviointi: 
Numeraalinen arvio 1 - 5. Arvioinnin perusteet: Osaamisen tasolla 3 osaat a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa venäläisestä kulttuurista b. ratkaista venäläisen kulttuurin erityiskysymyksia kurssin tehtävissä d. kehittää tietouttaan venäläisestä kulttuurista itsenäisesti g. viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä, raportointi- ja lähdeviitetekniikan halliten
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävää osaamista.
Opettaja(t): Jaana Hermunen
Email: jaana.hermunen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 06.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 21.12.2019