Venäjän monet liiketoimintamahdollisuudet Suomen lähialueilla

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Venäjän monet liiketoimintamahdollisuudet Suomen lähialueilla opintojaksolla otat haltuusi Suomen lähialueet, niiden nykytilan ja kehitysnäkymät yhteiskunnan eri osa-alueilla. Opintojakson aikana tutustut ja selvität oman koulutusalan liiketoimintamahdollisuuksia ja arvioit niitä. Alueiden mahdollisuuksiin tutustutaan itsenäisesti tai pienissä ryhmissä tehtävien käytännöllisten harjoitusten kautta ja opintojakson loppupuolella on tentti. Tukenasi ovat asiantuntevat ohjaajat.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- Venäjän maantieteelliset alueet
- Suomen lähialueet
- liiketoimintaan vaikuttavien yhteiskunnallisten osa-alueiden nykytila Suomen lähialueilla
- liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuudet ja trendit Suomen lähialueilla
- venäläisen kulttuurin ja liiketoimintakulttuurin erikoispiirteitä
- oman toimialan liiketoiminnan nykytila, kehitysnäkymiä ja mahdollisuuksia

Opiskelija tietää ja ymmärtää Venäjän laajuuden liiketoiminta-alueena ja Suomen lähialueet osana sitä.
Opiskelija osaa arvioida Suomen lähialueiden yhteiskunnallista nykytilaa ja kehitysnäkymiä liiketoimintamahdollisuuksien kannalta.
Opiskelija tuntee venäläisen kulttuurin ja liiketoimintakulttuurin erikoispiirteitä, tunnistaa erovaisuuksia omaan kulttuurinsa ja osaa ottaa niitä huomioon toiminnassaan.
Opiskelija tietää ja osaa arvioida oman koulutusalansa liiketoimintamahdollisuuksia ja parhaita kohdealueita Suomen lähialueilla.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Jorma Korhonen
Email: jorma.korhonen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ