Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri

-
5 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat tunnistaa venäläisen liiketoiminta- ja tapakulttuurin peruspiirteet.
Osaat tunnistaa suomalaisen ja venäläisen liiketoiminta- ja viestintäkulttuurin eroja.
Osaat arvioida ja soveltaa oppimaasi liiketoimintaan liittyvissä viestintätilanteissa.

Opintojakson sisältö
Miten tunnistat suomalaisen ja venäläisen tapa-, liiketoiminta- ja viestintäkulttuurin erot?
Miten toimit venäläisessä liiketoimintaympäristössä?
Miten osaat käyttäytyä venäläisten käyttäytymissääntöjen ja –normien mukaan?
Kuinka etsit tietoa ja sovellat sitä?

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäistä työskentelyä, opintojakson laajuus on 5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointi: 

Numeroarvio 1 – 5

Aikaisemmat opinnot: Ei edellytä aiempaa osaamista
Opettaja(t): Riitta Savolainen
Email: riitta.savolainen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ