Verkkokaupan mahdollisuudet

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija
•osaa selvittää verkkokaupan mahdollisuuksia ja menestystekijöitä
•osaa suunnitella yksinkertaisen verkkokaupan
•osaa toteuttaa yksinkertaisen verkkokaupan
•osaa suunnitella tai toteuttaa verkkokaupan markkinoinnin menetelmiä
•ymmärtää verkkokaupan asiakaspalvelun merkityksen
•osaa selvittää verkkokaupan lainsäädännölliset perusperiaatteet
•tietää kansainvälisen verkkokaupan menestystekijöitä
•tietää, miten verkkokauppaa kehitetään

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot oman aikataulun puitteissa
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty
Aikaisemmat opinnot: Ei tarvita
Opettaja(t): Tuula Hämäläinen
Email: tuula.hamalainen@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 11.09.2019
Ajankohta: 23.09.2019 - 11.12.2019