Verkot, tietoturva ja pilvipalvelut

-
3 OP

Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteen ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa
– toimia vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä tietoturva huomioiden
– kuvata Internetin perusrakenteen ja toiminnan
– hyödyntää pilvipalveluita omassa toiminnassaan
– ei edellytä edeltävää osaamista

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Tallennettavat viikottaiset on-line luennot, viikkotehtävät itsenäisesti tai pienryhmissä.

Arviointi: 

numeroarvio (0-5)

Muuta infoa: 

tietokone, hyvä verkkoyhteys ja headset

Opettaja(t): Rami Viksilä
Email: rami.viksila@lamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 02.12.2018
Ajankohta: 20.02.2019 - 20.03.2019
TÄYNNÄ