Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

1. Miten julkaisen oman osaamiseni hallitusti?
2. Osaamisen osoittaminen – mitä se tarkoittaa käytännössä ja tämän kurssin kannalta?
3. Tarinankerronta – miten se liittyy osaamisen osoittamiseen?
4. Kuvankäsittely nykyaikaisilla selain- ja mobiilisovelluksilla.
5. Videoeditoinnin perusteita.
6. Digitarinat elämään.
7. Harjoitustyö: Osaamisen osoittaminen.

Tavoitteet: 1. Opiskelija ymmärtää osaamisen osoittamisen merkityksen oman opiskelu- ja urakehityksensä kannalta.
2. Opiskelija perehtyy tarinankerronnan perusteisiin ja esimerkkeihin oman tutkimisen, kokeilemisen ja harjoitustöiden kautta.
3. Opiskelija osaa käyttää digitarinoiden ja videoiden tekemiseen ja jakamiseen tarvittavia sovelluksia ja julkaisukanavia.
4. Opiskelija toteuttaa oman, hänen osaamistaan osoittavan, julkaisun digitarinan ja/tai videon keinoin ja julkaisee sen joko julkisena tai vain kohdistetuille henkilöille jaettuna.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi itse opiskellen. Opiskelu on kurssin kuluessa aikaan ja paikkaan sitomatonta. Ajankäyttö ja kuormitus koostuu itseopiskelusta ja oppimistehtävien ja harjoitustyön tekemisestä.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty.  Opiskelija osoittaa annettujen oppimistehtävien ja harjoitustyönsä kautta hallitsevansa tavoitteissa ilmoitetut asiat. Harjoitustyön pitää olla määräaikaan mennessä verkossa valmiina ja jaettuna ainakin kurssin vastuuhenkilölle.

Muuta infoa: 

Kurssin voi suorittaa tietokoneella, jossa on internetyhteys. Suorittaminen onnistuu myös internetyhteyden omaavilla iPadeillä ja Android-padeillä, ja hätätilassa myös IOS ja Android -älypuhelimilla.

Opettaja(t): Markus Aalto
Email: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 -