Vienti- ja tuontitoiminta

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLVY013

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija harjaantuu ulkomaankaupan toimintoihin ja osaa vienti- ja tuontitullauksen toiminnot sekä osaa neuvotella toimitus- ja maksuehdoista.

Sisältö:
Sopimukset
Tarjoukset kauppasopimuksen pohjana
Toimitusehdot ja kuljetussopimukset
Maksuehdot
Vakuutukset
Vienti- ja tuontitullaus
Ulkomaankaupan asiakirjat
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Arto Huuhtanen
Email: arto.huuhtanen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ