Vieraiden kielten fonetiikka 1

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija
hallitsee IPAn merkistön opiskeltavan kielen osalta
osaa tehdä transkriptioita laulujen teksteistä
ymmärtää opiskeltavan kielen äännejärjestelmän lainalaisuuksia.

Sisältö:
-fonetiikan tutkimuskohteet, äänteiden foneettinen kuvaus, fonetiikan peruskäsitteiden hallinta
-ruotsin, englannin, ranskan, saksan ja italian kielten fonetiikka

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: Opintojakso on tarkoitettu musiikin opiskelijoille.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 19.06.2019