Vieraiden kielten fonetiikka 1 (saksa)

-
2 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija hallitsee IPAn merkistön opiskeltavan kielen osalta (saksa), osaa tehdä transkriptioita laulujen teksteistä ja ymmärtää opiskeltavan kielen äännejärjestelmän lainalaisuuksia.

Sisältö:
– fonetiikan tutkimuskohteet, äänteiden foneettinen kuvaus, fonetiikan peruskäsitteiden hallinta
– ruotsin, englannin, ranskan, saksan ja italian kielten fonetiikka

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opinnot
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Opintojakso on tarkoitettu musiikin opiskelijoille.
Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 02.10.2019 - 20.11.2019