Viittomakielen perusteet (toteutus 2: verkkotapaamiset klo. 15.30-18.00)

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

”Opiskelija
– osaa ilmaista itseään visuaalisesti
– osaa suomalaisen viittomakielen arkitilanteisiin liittyviä perusviittomia
– osaa muodostaa yksinkertaisia viittomakielisiä lauseita
– osaa kartuttaa omaa viittomavarastoaan
Sisältö:
– Minä ja lähiympäristö
– Kodin arkea ja viittomakielinen tapakulttuuri
– Arkielämä ja asiointi ”

Työskentelytavat ja aikataulutus: VKP01 Toteutus 2 klo 15.30-18 Aikaan sidotut verkko-opetuspäivät: VKP01 Viittomakieli 24.9., 1.10., 22.10., 5.11., 12.11., 19.11. VKP02 Kuurojen kulttuuri 8.10., 29.10. Opintojakson lukujärjestyksen löydät täällä.
Arviointi: 
"Viittomakieli 3 op numeroarvio 1-5 - välitehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu - tentti arviointi 1-5. Tentissä arvioidaan sekä viittomakielen ymmärtämistä että omaa tuottoa. Arvioinnin pohjana käytetää yleisten kielitutkintojen suomalaisten viittomakielen kielitaidon kuvausasteikon tasoja 1 ja 2: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/yki/svk/kielitaidon-tasojen-kuvausasteikko Kuurojen kulttuuri 2 op hyväksytty/hylätty - kuurojen kulttuuri -pohtiva essee tulee olla kirjoitettu Diakin kirjoitusohjeiden mukaisesti"
Muuta infoa: "Opiskelijan tulee olla tehtynä kaikki välitehtävät hyväksytysti ennen tenttiin osallistumista. Osioita luennoista nauhoitetaan, mutta verkkotapaamiset ovat välttämättömiä opintojen kannalta."
Aikaisemmat opinnot: Opiskelijat eivät tarvitse aikaisempaa osaamista viittomakielestä.
Opettaja(t): Hely Korte
Email: hely.korte@diak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoin@diak.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 23.09.2019 - 22.11.2019