Visuaalinen kulttuuri ja media-analyysi

-
5 OP

Ala:  Kulttuuriala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Visuaalisen kulttuurin, media-analyysin ja mediakritiikin peruskäsitteet, visuaalisten mediatekstien merkitykset ja niiden analysointi sekä mediatuotteiden sisällön analyysi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
Analysoida elokuvan, journalismin ja mainonnan ja muiden mediatuotteiden merkitystasoja
Tarkastella kriittisesti mediakulttuuria ja mediatuotteita
Tunnistaa kuvakerronnan ilmaisullisia mahdollisuuksia
Määritellä visuaalisen kulttuurin, media-analyysin ja mediakritiikin peruskäsitteet
Tunnistaa, mihin median valta ja yhteiskunnalliset ja kulttuuriset vaikutukset perustuvat

Keskeiset teoria ja tutkimusmenetelmät:
1. Representaatio
2. Metafora-analyysi
3. Semiotiikka
4. Mainosanalyysi
5. Merkityksellistäminen
6. Diskurssianalyysi
7. Argumentaatioanalyysi

Työskentelytavat ja aikataulutus: 
  • Optimassa oleva oppimisympäristö tarjoaa teoriaosuudet, joihin opiskelija perehtyy. Opintojakso muodostuu viidestä tehtävästä ja niihin liittyvistä teoriaosuuksista. Tehtävät voi suorittaa oman aikataulunsa mukaan haluamassaan järjestyksessä. Kunkin tehtävän suorittamisen jälkeen saa palautteen ja arvioinnin opintojakson opettajalta. Tehtäviä voi alkaa suorittaa heti opintojaksolle ilmoittauduttuaan osoitteessa http://optima.turkuamk.fi. HUOM CampusOnline opiskelijat! Ilmoittautumisen jälkeen Optiman tunnusten kirjauksessa on kolmen päivän viive. Saat ilmoittautumisen jälkeen infokirjeen, jossa tarkemmat ohjeet Optimaan kirjautumisesta.
  • Opiskelija osoittaa itseohjautuvuutta, kriittisyyttä ja luovuutta soveltaessaan teoriatekstejä käytäntöön. Hänen on kyettävä analysoimaan lukemaansa ja asettamaan se oikeaan kontekstiin.
  • Kukin tehtävä arvioidaan erikseen. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tehtävien keskiarvosta, joka pyöristetään ylöspäin seuraavaan täyteen arvosanaan.
Arviointi: 

Numeroarvio, H-5

Muuta infoa: 

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että Turun AMKn media-alan opiskelijoista on valittu kiintiömäärä ja se on täynnä. Muiden Suomen amkien opiskelijakiintiö on: 15 opiskelijaa ja avoimen AMK:n opiskelijakiintiö on 5 opiskelijaa. Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.

Opettaja(t): Johanna Ailio
Email: johanna.ailio@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 16.09.2019
Ajankohta: 26.08.2019 - 30.11.2019