Visualisointi ja graafinen ilme 3D-malleissa Inventor

-
2 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:Pystyy tuottamaan yrityksen markkinointimateriaalia.
Opiskelijat pystyvät liittämään korkealaatuisia visuaalisia kuvia harjoitus- ja opinnäytetöihinsä.

Sisältö Valot, varjot, pintamateriaalit ja textuurit malleissa, sekä mallin istuttaminen tausta kuvaan.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Virtuaali non-stop

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: 

Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. 3D-mallinnuksen ja pintamallinnuksen perusteet.

Opettaja(t): Diana Pitkänen
Email: diana.pitkanen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 17.06.2020
Ajankohta: 02.09.2019 - 16.12.2020