Web-ohjelmointi

-
4 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa dynaamisia web-sovelluksia erityisesti web-selaimessa suoritettavan toiminnallisuuden osalta. Opiskelija ymmärtää tietoverkon asettamat rajoitteet ja mahdollisuudet sovellusten toteuttamiseen web-ympäristöön.

Tavoitteet: • Web-selain ohjelmointiympäristönä
• JavaScript-ohjelmointikieli
• DOM-rakenteisen dokumentin kuvaustapa
• HTML5 ja JavaScript-ohjelmointirajapinnat
• Ajax ja ulkoisten tietolähteiden käyttäminen.
• Tiedonvälityksen dataformaatit mm. JSON ja XML
• Karttasovellusten ohjelmointi
• Ajankohtaiset aihealueen ohjelmakirjastot (mm. JQuery ja React)
• Ryhmätyöskentelyn dokumentaatio ja viestintä
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Videoluennot, käytännön harjoitukset ja harjoitustyö. Työskentely itsenäisesti verkossa.

Arviointi: 

numeroarvio: 0-5

Aikaisemmat opinnot: Tietotekniikan peruskäyttötaidot, ohjelmoinnin perusosaaminen, web-tekniikoiden perustaidot.
Opettaja(t): Ari Rantala
Email: Ari.Rantala@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 23.04.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 30.08.2019