Web-ohjelmointi

-
4 OP

Tekniikan ja liikenteen ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa dynaamisia web-sovelluksia erityisesti web-selaimessa suoritettavan toiminnallisuuden osalta. Opiskelija ymmärtää tietoverkon asettamat rajoitteet ja mahdollisuudet sovellusten toteuttamiseen web-ympäristöön.

Sisältö:

• Web-selain ohjelmointiympäristönä
• JavaScript-ohjelmointikieli
• DOM-rakenteisen dokumentin kuvaustapa
• HTML5 ja JavaScript-ohjelmointirajapinnat
• Ajax ja ulkoisten tietolähteiden käyttäminen.
• Tiedonvälityksen dataformaatit mm. JSON ja XML
• Karttasovellusten ohjelmointi
• Ajankohtaiset aihealueen ohjelmakirjastot (mm. JQuery ja React)
• Ryhmätyöskentelyn dokumentaatio ja viestintä

Edeltävä osaaminen:

Tietotekniikan peruskäyttötaidot, ohjelmoinnin perusosaaminen, web-tekniikoiden perustaidot

Työskentelytavat ja aikataulutus: Videoluennot, käytännön harjoitukset ja harjoitustyö. Työskentely itsenäisesti verkossa.
Arviointi: 
numeroarvio: 0-5
Opettaja(t): Ari Rantala
Email: Ari.Rantala@jamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 18.12.2018
Ajankohta: 07.01.2019 - 10.03.2019