Web-tekniikat

-
4 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa standardin mukaisen ja validin Web-sivuston kohderyhmä huomioiden. Opiskelija osaa raportoida harjoitustyönsä opintojaksolla annetun kehikon mukaisesti.
– Web-sivuston määrittelyn ja suunnittelun perusteet ja dokumentointi (mm. Synopsis, rakennekaavio, layout-suunnitelma, testaus ym.).
– Web-sivuston kehittämisprosessi
– Web-sivuston kielen syntaksi (HTML5)
– sivun ulkoasun muotoilu tyyleillä (CSS)
– validointi ja saavutettavuus eri selaimet huomioiden
– JavaScriptin perusteita: kuvagallerian toteutus
– julkaisu

Työskentelytavat ja aikataulutus: Viikkoaikataulun noudattaminen suositeltavaa. Materiaali mahdollistaa täysin itsenäisen tekeminen ja ajoittamisen aikataulujen rajoissa.
Arviointi: 
S=suoritettu tai numeerinen 0-5
Aikaisemmat opinnot: Tietokoneen peruskäyttötaidot
Opettaja(t): Kari Niemi
Email: kari.niemi@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 13.09.2019
Ajankohta: 18.09.2019 - 13.12.2019