Web-tekniikat

-
4 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa standardin mukaisen ja validin Web-sivuston kohderyhmä huomioiden. Opiskelija osaa raportoida harjoitustyönsä opintojaksolla annetun kehikon mukaisesti.

Tavoitteet: - Web-sivuston määrittelyn ja suunnittelun perusteet ja dokumentointi (mm. Synopsis, rakennekaavio, layout-suunnitelma, testaus ym.).
- Web-sivuston kehittämisprosessi
- Web-sivuston kielen syntaksi (HTML5)
- sivun ulkoasun muotoilu tyyleillä (CSS)
- validointi ja saavutettavuus eri selaimet huomioiden
- JavaScriptin perusteita: kuvagallerian toteutus
- julkaisu
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely

Arviointi: 

S=suoritettu tai numeerinen arviointi

Muuta infoa: 

Mahdollisesti headset, mikäli haluaa henkilökohtaista ohjausta

Aikaisemmat opinnot: Tietokoneen peruskäyttötaidot
Opettaja(t): Kari Niemi
Email: kari.niemi@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 29.04.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 11.08.2019