Web-tekniikat

-
5 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään dynaamisten ja tietokantapohjaisten web-sivustojen backend toteutukseen hyödyntäen uusimpia web-tekniikoita.

Sisältö

1. JavaScript
o Perussyntaksi
o AJAX

2. Palvelintekniikat
o Node.js:
– asynkronisuus, modulit, npm, express, mongoose, middleware, error handling
o MongoDB
o REST –rajapinnat
o Tietoturva

3. Kokonaiset sovellukset
o Kaikkia opintojaksolla opittuja tekniikoita hyödyntävät sovellukset

Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija osaa palvelinohjelmoinnin (backend) ja tietokantojen perusteet sekä osaa hyödyntää asynkronista tiedon siirtoa asiakkaan ja palvelimen välillä. Opiskelija osaa toteuttaa dynaamisia websivustoja hyödyntäen uusimpia tekniikoita. Sivustoilla näytettävä dynaaminen tieto haetaan tietokannoista.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisesti verkossa (moodle-ympäristössä), 1.5-30.8

Arviointi: 

Hylätty – 5

Aikaisemmat opinnot: Opintojaksolla oletetaan HTML ja CSS perusteiden osaamista.
Opettaja(t): Aku Kesti
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 22.04.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 30.08.2019
TÄYNNÄ