Wind Power Systems

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala, Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksossa perehdytään eri tuulialan toimijoihin, lainsäädäntöön, lupamenettelyyn ja tuulivoimatekniikan perusteisiin harjoitustehtävien avulla.

Opiskelija perehtyy tuulivoimatekniikan perusteisiin, tuulienergiaan ja tehoon , tuuliresursseihin ja mittauksiin, tuulivoimalan rakenteeseen, pääkomponentteihin, turbiini- ja generaattorityyppeihin ja niiden toimintaan sekä tuulivoimalan energian tuotantoon.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Moodle
Arviointi: 
Hylätty - K5
Opettaja(t): Aila Petäjärvi
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 21.10.2019 - 13.12.2019