Windows PowerShell

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Windows PowerShellin toiminnan
This course provides students with the knowledge and skills to utilize Windows PowerShell for administering and automating administration of Windows based servers and workstations.

Windows PowerShell 3.0 Fundamentals and using as an Interactive ommand-Line Shell
• PowerShell Cmdlets and PowerShell Pipeline
• Windows Management Instrumentation
• Windows PowerShell Scripts
• Background Jobs and PowerShell Remoting
• Automating Workstation/Active Directory Administration.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100% online (Self-Study) course, so timetible is totally up to Student

Arviointi: 

pass/fail

Opettaja(t): Virve Prami
Email: virve.prami@metropolia.fi


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2019
Ajankohta: 01.01.2019 - 31.12.2019