Ydintekniikka

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoite: Opiskelija tuntee ydinturvallisuuteen vaikuttavat periaatteet ja ydintekniikan.

Tavoitteet: Ydinturvallisuus, ydintekniikan perusteet, ydinvoimalaitosten periaatteet.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen opiskelu 1.5. – 24.8.2019. Tehtävillä on opintojakson aikana 3 määriteltyä palautusaikaa. Palautusajat ovat sitovia ja ne on määritelty opintojen etenemisen varmistamiseksi.

Kaikki opintoihin liittyvä materiaali ja ohjeistus jaetaan verkkomateriaalina Moodlessa. Itsenäinen opiskelu opintomonisteen ja Moodlessa olevan materiaalin avulla. Opintomonisteen lisäksi Moodlessa on mm. edellisen toteutuksen aikaiset tuntimateriaalien skannaukset ja opintojakson eteneminen kuvattuna taulukossa.

Opintojakson suoritukseen kuuluu arvioitavia tehtäviä (oppimistehtävät ja pistetehtävät), jotka palautetaan opintojakson aikana Moodlen palautuslaatikoihin. Tehtävien kokonaismäärä on 12 ja joka kuukauden (kesä-, heinä- ja elokuu) palautuspäivään mennessä on palautettava 4 työtä.
Oppimistehtävät ovat kirjallisuusselvityksiä, joista laaditaan ohjeen mukainen raportti, joka palautetaan Moodleen.
Pistetehtävät ovat opintojakson aiheisiin liittyviä laskutehtäviä, jotka myös palautetaan ohjeen mukaisesti.

Opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat saavat tunnukset Oamkin Moodleen ennen opintojakson alkamista.

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia esitietoja.
Opettaja(t): Veli-Matti Mäkelä
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 30.08.2019