Yhteisöllinen työ 5 op

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: yhteistyössä muiden kanssa vahvistaa ja luoda kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, toimia erilaisissa työ- ja kansalaisyhteisöissä sekä verkostoissa.

Opintojakson keskeinen sisältö:
yhteisöllisen työn perusteet, yhteisösosiaalityö, yhteisöllisen työn menetelmät / toimintamallit, asiakaskumppanuus, sosiokulttuurisuus

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisesti verkkokurssina, työskentelyä oppimistehtävien ja opintokäyntien parissa

Arviointi: 

1 – 5

Opettaja(t): Merja Nurmi
Email: merja.nurmi@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.08.2019