Yleinen patologia

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytyksiä ymmärtää tautien aiheuttamia muutoksia elimistössä.
Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään yleispatologian aiheita: tautien syntyyn vaikuttavia tekijöitä, kehon sopeutumista tauteja aiheuttaviin tekijöihin, tulehdusta, paranemista, kasvaimia, puolustusjärjestelmän häiriöitä ja verenkiertoelimistön häiriötiloja.
Toteutus:
Opintojakso toteutetaan digiopetuksena Moodlessa. Opintojaksoon sisältyy webinaareja. Webinaarit nauhoitetaan ja ne ovat nähtävissä Moodlessa.
Webinaarit järjestetään AC järjestelmällä ja niitä voi seurata kotoa tietokoneen välityksellä. Webinaareissa opetetaan opintojakson aiheita ja niissä opiskelijoilla on mahdollisuus kysellä asioista. Muilta osin opiskelu tapahtuu itsenäisesti Moodlessa opetusnauhoitteiden ja tehtävien avulla.
Arviointi: 1-5
Opettaja: Taina Lehtonen, sähköposti etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opintojakson suorittamisessa on eduksi, jos on suorittanut anatomian ja fysiologian opintoja.

Tavoitteet: Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytyksiä ymmärtää tautien aiheuttamia muutoksia elimistössä.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään yleispatologian aiheita: tautien syntyyn vaikuttavia tekijöitä, kehon sopeutumista tauteja aiheuttaviin tekijöihin, tulehdusta, paranemista, kasvaimia, puolustusjärjestelmän häiriöitä ja verenkiertoelimistön häiriötiloja.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan digiopetuksena Moodlessa. Opintojaksoon sisältyy webinaareja. Webinaarit nauhoitetaan ja ne ovat nähtävissä Moodlessa.
Webinaarit järjestetään AC järjestelmällä ja niitä voi seurata kotoa tietokoneen välityksellä. Webinaareissa opetetaan opintojakson aiheita ja niissä opiskelijoilla on mahdollisuus kysellä asioista. Muilta osin opiskelu tapahtuu itsenäisesti Moodlessa opetusnauhoitteiden ja tehtävien avulla.

Arviointi: 

1 – 5

Aikaisemmat opinnot: Opintojakson suorittamisessa on eduksi, jos on suorittanut anatomian ja fysiologian opintoja.
Opettaja(t): Taina Lehtonen
Email: taina.lehtonen@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.08.2019