Yleiset tietomallivaatimukset (BIM)

-
3 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat rakennetun tietomallinnuksen käsitteet ja yleiset tietomallivaatimukset, tietomallin rakentaminen eri osa-alueilla, tietomallipohjaisen tiedonsiirron periaatteet ja rakennetun ympäristön tietomallinnus.

• Käyttötarkoitukset eri suunnitteluohjelmistoista (ei sisällä ohjelman käytön opastusta)
• YTV2012 vaatimukset ja ohjeet
• Tietomallipohjainen tiedonsiirto (IFC)
• Käyttötarkoitukset mallin tarkistus-ja katselusovelluksista (ei sisällä ohjelman käytön opastusta)

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen verkkotyöskentely

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Timo Ronkainen
Email: timo.ronkainen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 06.12.2019