Ympäristövastuullisuus

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija omaksuu kestävän kehityksen periaatteet oman ammattialansa näkökulmasta ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.

Tavoitteet: Kestävän kehityksen arvot ja vastuut: ekologinen (ympäristövaikutukset ja -vastuut, energiansäästö), sosiaalinen (työ- ja opiskeluhyvinvointi, turvallisuus), kulttuurinen (suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus) ja taloudellinen (resurssiviisaus, vastuullinen liiketoiminta). Keskeiset ympäristöasiat eri ammattialojen näkökulmista.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutuu verkko-opintoina. Opetusmateriaali löytyy opintojakson Moodle -alustalta, johon muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat saavat tunnukset ennen opintojakson alkua. Moodle -alusta on auki 29.5. – 11.8.2019.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia esitietoja
Opettaja(t): Paula Reponen
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 29.05.2019 - 11.08.2019