Yrittäjäminä ja sen kehittäminen

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija
•osaa tunnistaa oman sisäisen yrittäjyytensä innostuksen lähteet ja yrittämisen sytykkeet
•osaa arvioida ja tunnistaa omat osaamisensa ja vahvuutensa
•osaa kehittää omia yrittäjämäisiä ominaisuuksiaan

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot suoritetaan oman aikataulun puittessa

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei edellytä aiempia opintoja
Opettaja(t): Tuula Hämäläinen
Email: tuula.hamalainen
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 11.09.2019
Ajankohta: 23.09.2019 - 11.12.2019
TÄYNNÄ