Yrittäjäminä ja sen kehittäminen

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija
•osaa tunnistaa oman sisäisen yrittäjyytensä innostuksen lähteet ja yrittämisen sytykkeet
•osaa arvioida ja tunnistaa omat osaamisensa ja vahvuutensa
•osaa kehittää omia yrittäjämäisiä ominaisuuksiaan

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely verkossa

Arviointi: 

Hyväksytty-Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei tarvita
Opettaja(t): Tuula Hämäläinen
Email: tuula.hamalainen@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.07.2019