Yrittäjän taloushallinto

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Saat valmiuksia ymmärtää yrityksen talouden suunnittelun, hoitamisen ja ohjaamisen perusteet sekä perusteet kirjanpidosta, verotuksesta ja yritysrahoituksesta. Opit myös hyödyntämään asiantuntijoita yrityksen taloudellisten asioiden suunnittelussa ja hoitamisessa. Opintojakson suoritettuasi osaat asettaa yrityksen taloudelliselle kehitykselle tavoitteita, ohjata liiketoimintaa niiden mukaisesti sekä seurata
tavoitteiden toteutumista.

Tavoitteet: Yritystoiminnan talouden suunnittelu, kannattavuus, taloudelliset edellytykset ja velvoitteet.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtäviä

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Soile Vinni
Email: Soile.Vinni@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ