Yrittäjyys – asennetta ja tekemistä

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteen ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Yrittäjyys on yksilön kykyä ja halua hyödyntää mahdollisuutensa ja luoda innovaatioita. Yritteliään yksilön tiedot, taidot ja asenteet vaikuttavat yrittäjyyden prosessiin. Yritteliäisyys ja yrittäjyys perustuvat liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen, tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Liiketoimintamahdollisuuksia hyödynnetään käyttäjien ja asiakkaiden tarpeisiin luoduilla liikeideoilla ja liiketoimintamalleilla. Opiskelija osaa •etsiä, tunnistaa ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia •luoda liikeideoita ja arvioida niid

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opetus toteutetaan verkossa itsenäisenä opiskeluna. Moodle ja mahdolliset verkkopalaverit sekä ohjaussessiot.

Opettaja(t): Hannu Rossi
Email: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 19.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.07.2019