Yrittäjyys ja johtaminen kuntoutusalalla

-
5 OP

Ala:  Kuntoutusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla paneudutaan palvelujen ja liikeidean kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin sekä perehdytään johtamisen käsitteisiin, periaatteisiin ja menetelmiin sekä laatujärjestelmiin kuntoutusalalla. Opintojakso huipentuu kokonaisvaltaisen liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.

Osaamistavoitteet

– Osaa kehittää eettisten periaatteiden mukaan toimivan liikeidean, jossa tuotetaan palvelumuotoilun keinoin kehitettyjä kuntoutusalan palveluja
– Osaa arvioida omia yrittäjämäisiä ominaisuuksiaan ja johtamistaitoaan
– Osaa laatia liiketoimintasuunnitelman kuntoutusalan liikeidean toteuttamiseksi
– Osaa arvioida kuntoutusalan toiminnan toteuttamis- ja kehittämismahdollisuuksia

Keskeinen sisältö

– Asiakaslähtöinen liikeidea ja sen perustamisprosessi
– Palvelujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
– Yrityksen talous, markkinointi ja vaikuttavuuden sekä laadun arviointi
– Liiketoimintasuunnitelma
– Johtaminen kuntoutusalalla

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin.
Arviointiasteikko: 0-S (hyväksytty/hylätty)

Aikaisemmat opinnot: 

– Opintojakso on kohdennettu loppuvaiheen tai syventävän vaiheen opiskelijoille.
– Opiskelijoilla tulee olla käsitys kuntoutusalasta ja sen toimintaympäristöistä.

Opettaja(t): Anu Kinnunen
Email: anu.kinnunensavonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 09.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 31.10.2019
TÄYNNÄ